JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Hemija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H115C Analitička hemija 3

27.06.2023.

u 12:00h

28.06.2023.

u 09:00h

0
XX.H117C Preparativna organska hemija

05.07.2023.

u 12:00h

0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

27.06.2023.

u 10:00h

27.06.2023.

u 10:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

27.06.2023.

u 10:00h

27.06.2023.

u 10:00h

0
XX.H108C Analitička hemija 2

06.07.2023.

u 10:00h

07.07.2023.

u 10:00h

0
XX.H109C Fizička hemija 1

26.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H110C Organska hemija 2

30.06.2023.

u 12:00h

01.07.2023.

u 09:00h

0
XX.H111C Obrada rezultata u hemiji

28.06.2023.

u 11:00h

29.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H112C Nomenklatura organskih jedinjenja

28.06.2023.

u 11:00h

0
XX.H113C Тeorija hemijske veze

07.07.2023.

u 08:00h

0
XX.H116C Fizička hemija 2

03.07.2023.

u 09:00h

04.07.2023.

u 09:00h

0
XX.H118C Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom

04.07.2023.

u 12:00h

0
XX.H119C Fizička hemija površina

30.06.2023.

u 08:00h

0
XX.H120C Hemija čula

08.07.2023.

u 09:00h

0
XX.H121C Mineralogija sa kristalografijom

07.07.2023.

u 08:00h

0
XX.H122C Metode odvajanja u hemiji 1

07.07.2023.

u 08:00h

0
HH.H100C Opšta hemija

30.06.2023.

u 10:00h

01.07.2023.

u 09:00h

0
HH.H101C Izračunavanja u hemiji

27.06.2023.

u 12:00h

0
HH.H102C Primena softvera u hemiji

04.07.2023.

u 10:00h

0
HH.H103C Osnove neorganske hemije

03.07.2023.

u 11:00h

0
HH.H104C Analitička hemija 1

29.06.2023.

u 08:00h

30.06.2023.

u 08:00h

0
HH.H105C Organska hemija 1

05.07.2023.

u 10:00h

0
HH.H106C Eksperimentalna organska hemija

06.07.2023.

u 12:00h

0
HH.H107C Istorija hemije

03.07.2023.

u 13:00h

0
HH.HMAТC Matematika

26.06.2023.

u 10:00h

27.06.2023.

u 10:00h

0
HH.HFIZC Fizika

05.07.2023.

u 08:00h

0