JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H206C Viši kurs biohemije

10.06.2022.

u 10:00h

10.06.2022.

u 11:00h

Ivan Palić
0
XX.H230C Viši kurs organske hemije

08.06.2022.

u 11:00h

08.06.2022.

u 12:00h

Goran Petrović
0
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

06.06.2022.

u 11:00h

06.06.2022.

u 12:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
0
XX.H247C Industrijska hemija 1.

13.06.2022.

u 11:00h

13.06.2022.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
0
XX.H250C Viši kurs fizičke hemije

20.06.2022.

u 11:00h

21.06.2022.

u 11:00h

Milan Mitić
0
XX.H251C Industrijska hemija 2.

17.06.2022.

u 11:00h

17.06.2022.

u 12:00h

Milena Miljković
0
XX.H252C Viši kurs hemije životne sredine

15.06.2022.

u 10:00h

15.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

22.06.2022.

u 11:00h

23.06.2022.

u 11:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
XX.H248C Poljoprivredna hemija

06.06.2022.

u 09:00h

07.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
0
XX.H253C Metodologija naučnoistraživačkog rada

09.06.2022.

u 10:00h

09.06.2022.

u 11:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H254C Organski polutanti

09.06.2022.

u 11:00h

09.06.2022.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

13.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 09:00h

Nikola Nikolić
0
XX.H256C Analitička hemija životne sredine

13.06.2022.

u 09:00h

14.06.2022.

u 09:00h

Sofija Rančić
0
XX.MPHO M Osnove menadžmenta

07.06.2022.

u 11:00h

Jelena Petrović
0