JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H206C Viši kurs biohemije

07.02.2024.

u 09:00h

07.02.2024.

u 09:00h

Ivan Palić
0
XX.H230C Viši kurs organske hemije

09.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Goran Petrović
9
XX.H246C Savremene metode instrumentalne analize

07.02.2024.

u 10:00h

07.02.2024.

u 10:00h

Vesna Stankov-Jovanović
Jelena Nikolić
5
XX.H247C Industrijska hemija 1.

19.02.2024.

u 10:00h

20.02.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
Jelena Mitrović
7
XX.H250C Viši kurs fizičke hemije

13.02.2024.

u 09:00h

14.02.2024.

u 09:00h

Milan Mitić
0
XX.H251C Industrijska hemija 2.

19.02.2024.

u 08:00h

20.02.2024.

u 08:00h

Milena Miljković
0
XX.H252C Viši kurs hemije životne sredine

08.02.2024.

u 09:00h

08.02.2024.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
XX.H259C Upravljanje hemikalijama

31.01.2024.

u 08:00h

31.01.2024.

u 08:00h

Aleksandra Pavlović
Violeta Mitić
12
00.ENGB2 Engleski jezik B2

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 11:00h

1
XX.MPHOM Osnove menadžmenta

14.02.2024.

u 11:00h

14.02.2024.

u 11:00h

Jelena Petrović
7
XX.H245C Odabrana poglavlja neorganske hemije

12.02.2024.

u 09:00h

13.02.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
7
XX.H248C Poljoprivredna hemija

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 11:00h

Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
5
XX.H253C Metodologija naučnoistraživačkog rada

09.02.2024.

u 13:00h

09.02.2024.

u 13:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

20.02.2024.

u 10:00h

20.02.2024.

u 10:00h

Maja Stanković
0
XX.H256C Analitička hemija životne sredine

09.02.2024.

u 08:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Sofija Rančić
0
XX.H257C Кarakterizacija hemijskih jedinjenja

10.02.2024.

u 09:00h

10.02.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
Dragan Đorđević
7
XX.H258C Upravljanje kvalitetom u laboratoriji

14.02.2024.

u 09:00h

14.02.2024.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
13
XX.H260C Standardi kvaliteta u laboratoriji

06.02.2024.

u 11:00h

06.02.2024.

u 11:00h

Dragan Đorđević
13
XX.H261C Primenjena organska hemija

26.01.2024.

u 12:00h

26.01.2024.

u 12:00h

Goran Petrović
0
XX.H262C Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja

12.02.2024.

u 09:00h

13.02.2024.

u 08:00h

Milena Miljković
5
XX.H263C Тehnologija vode i otpadnih voda

01.02.2024.

u 12:00h

01.02.2024.

u 12:00h

Jelena Mitrović
10
XX.H265C Hemija vode i zemljišta

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 09:00h

Aleksandar Bojić
Nikola Nikolić
Тatjana Anđelković
1
XX.H266C Industrijski procesi

13.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Marjan Ranđelović
0
XX.H267C Hemija i tehnologija materijala

02.02.2024.

u 10:00h

02.02.2024.

u 10:00h

Aleksandra Zarubica
Milena Miljković
0
XX.H268C Forenzička hemija

24.01.2024.

u 10:00h

24.01.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
0
XX.H269C Stručna praksa

27.01.2024.

u 09:00h

27.01.2024.

u 09:00h

0