JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Istraživanje

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H200C Viši kurs neorganske hemije

17.06.2024.

u 12:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H201C Odabrana poglavlja organske hemije

13.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H202C Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize

06.06.2024.

u 12:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
Jelena Nikolić
0
XX.H203C Metodologija naučnoistraživačkog rada

06.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H206C Viši kurs biohemije

04.06.2024.

u 12:00h

04.06.2024.

u 12:00h

Ivan Palić
0
XX.H207C Viši kurs industrijske hemije

13.06.2024.

u 12:00h

14.06.2024.

u 12:00h

Aleksandra Zarubica
Marjan Ranđelović
0
XX.H208C Viši kurs fizičke hemije

19.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 11:00h

Milan Mitić
0
XX.H209C Primena savremenih instrumentalnih metoda u analitičkoj hemiji

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 09:00h

Jelena Mrmošanin
0
XX.H214C Organska sterohemija

15.06.2024.

u 09:00h

15.06.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
XX.H215C Hemometrija

11.06.2024.

u 08:00h

11.06.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
XX.H204C Metode odvajanja u hemiji 2

12.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Milan Mitić
0
XX.H205C Hemija vode i otpadnih voda

18.06.2024.

u 12:00h

18.06.2024.

u 12:00h

Aleksandar Bojić
0
XX.H210C Geohemija

18.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H211C Bioanalitička hemija

10.06.2024.

u 10:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Ivana Rašić Mišić
0
XX.H212C Кinetika i kataliza

10.06.2024.

u 08:00h

10.06.2024.

u 08:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
XX.H213C Fitohemija

12.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Snežana Jevtović
0
XX.H216C Кarakterizacija neorganskih jedinjenja

20.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H217C Stručna praksa

08.06.2024.

u 09:00h

08.06.2024.

u 09:00h

0
XX.H218C Odabrana poglavlja fizičke hemije

05.06.2024.

u 09:00h

05.06.2024.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
XX.H219C Farmaceutska hemija

13.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H220C Analiza toksičnih supstanci

06.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H221C Mehanizmi neorganskih reakcija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
XX.H222C Organske sinteze

14.06.2024.

u 13:00h

14.06.2024.

u 13:00h

Niko Radulović
0
XX.H223C Računarska hemija

17.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Niko Radulović
0
XX.H225C Medicinska hemija

05.06.2024.

u 11:00h

05.06.2024.

u 11:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H226C Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

08.06.2024.

u 09:00h

08.06.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

12.06.2024.

u 12:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Maja Stanković
0
XX.H268C Forenzička hemija

14.06.2024.

u 13:00h

14.06.2024.

u 13:00h

Niko Radulović
0
XX.HBOТC Botanika

03.06.2024.

u 10:00h

03.06.2024.

u 10:00h

Zorica Mitić
0