OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Istraživanje

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H200C Viši kurs neorganske hemije

29.09.2023.

u 12:00h

30.09.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H201C Odabrana poglavlja organske hemije

05.10.2023.

u 12:00h

05.10.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H202C Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize

26.09.2023.

u 12:00h

26.09.2023.

u 12:00h

Ivana Rašić Mišić
Jelena Nikolić
2
XX.H203C Metodologija naučnoistraživačkog rada

25.09.2023.

u 10:00h

25.09.2023.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H206C Viši kurs biohemije

03.10.2023.

u 12:00h

03.10.2023.

u 12:00h

Ivan Palić
0
XX.H207C Viši kurs industrijske hemije

02.10.2023.

u 09:00h

02.10.2023.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
Marjan Ranđelović
2
XX.H208C Viši kurs fizičke hemije

28.09.2023.

u 10:00h

28.09.2023.

u 10:00h

Milan Mitić
0
XX.H209C Primena savremenih instrumentalnih metoda u analitičkoj hemiji

06.10.2023.

u 10:00h

06.10.2023.

u 10:00h

Jelena Mrmošanin
2
XX.H214C Organska sterohemija

02.10.2023.

u 09:00h

02.10.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
XX.H215C Hemometrija

28.09.2023.

u 08:00h

28.09.2023.

u 08:00h

Violeta Mitić
2
00.ENGB2 Engleski jezik B2

26.09.2023.

u 10:00h

26.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
XX.H204C Metode odvajanja u hemiji 2

04.10.2023.

u 12:00h

04.10.2023.

u 12:00h

Milan Mitić
0
XX.H210C Geohemija

02.10.2023.

u 11:00h

03.10.2023.

u 10:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H211C Bioanalitička hemija

27.09.2023.

u 11:00h

27.09.2023.

u 11:00h

Ivana Rašić Mišić
0
XX.H212C Кinetika i kataliza

29.09.2023.

u 10:00h

29.09.2023.

u 10:00h

Emilija Pecev-Marinković
0
XX.H213C Fitohemija

04.10.2023.

u 10:00h

04.10.2023.

u 10:00h

Goran Petrović
0
XX.H216C Кarakterizacija neorganskih jedinjenja

03.10.2023.

u 14:00h

03.10.2023.

u 14:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H217C Stručna praksa

30.09.2023.

u 11:00h

04.10.2023.

u 10:00h

Niko Radulović
2
XX.H218C Odabrana poglavlja fizičke hemije

02.10.2023.

u 09:00h

02.10.2023.

u 09:00h

Snežana Тošić
0
XX.H220C Analiza toksičnih supstanci

25.09.2023.

u 10:00h

25.09.2023.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
0
XX.H221C Mehanizmi neorganskih reakcija

04.10.2023.

u 12:00h

04.10.2023.

u 12:00h

Maja Stanković
0
XX.H222C Organske sinteze

29.09.2023.

u 12:00h

30.09.2023.

u 09:00h

Niko Radulović
2
XX.H223C Računarska hemija

27.09.2023.

u 11:00h

28.09.2023.

u 12:00h

Niko Radulović
2
XX.H225C Medicinska hemija

05.10.2023.

u 12:00h

05.10.2023.

u 12:00h

Aleksandra Đorđević
0
XX.H226C Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji

30.09.2023.

u 09:00h

30.09.2023.

u 09:00h

Gordana Stojanović
1
XX.H227C Studijski istraživački rad

22.09.2023.

u 10:00h

Niko Radulović
1
XX.H228C Predmet master rada

26.09.2023.

u 10:00h

Niko Radulović
1
XX.H255C Neorganska jedinjenja u industriji

29.09.2023.

u 10:00h

29.09.2023.

u 10:00h

Maja Stanković
2
XX.H268C Forenzička hemija

29.09.2023.

u 12:00h

30.09.2023.

u 09:00h

Niko Radulović
0
XX.HBOТC Botanika

26.09.2023.

u 10:00h

27.09.2023.

u 08:00h

Zorica Mitić
0