APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Istraživanje

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H200C Viši kurs neorganske hemije

08.04.2024.

u 12:00h

08.04.2024.

u 12:00h

Dragan Đorđević
5
XX.H201C Odabrana poglavlja organske hemije

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
6
XX.H202C Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize

12.04.2024.

u 08:00h

12.04.2024.

u 08:00h

Ivana Rašić Mišić
Jelena Nikolić
7
XX.H203C Metodologija naučnoistraživačkog rada

11.04.2024.

u 10:00h

11.04.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
1
XX.H214C Organska sterohemija

13.04.2024.

u 09:00h

13.04.2024.

u 09:00h

Gordana Stojanović
0
XX.H215C Hemometrija

11.04.2024.

u 08:00h

11.04.2024.

u 08:00h

Violeta Mitić
0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
3
XX.H205C Hemija vode i otpadnih voda

12.04.2024.

u 10:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Aleksandar Bojić
0
XX.H212C Кinetika i kataliza

12.04.2024.

u 08:00h

12.04.2024.

u 08:00h

Emilija Pecev-Marinković
7
XX.H216C Кarakterizacija neorganskih jedinjenja

08.04.2024.

u 12:00h

08.04.2024.

u 12:00h

Dragan Đorđević
0
XX.H218C Odabrana poglavlja fizičke hemije

09.04.2024.

u 12:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Snežana Тošić
2
XX.H219C Farmaceutska hemija

10.04.2024.

u 10:00h

0
XX.H220C Analiza toksičnih supstanci

11.04.2024.

u 10:00h

11.04.2024.

u 10:00h

Aleksandra Pavlović
1
XX.H221C Mehanizmi neorganskih reakcija

08.04.2024.

u 10:00h

08.04.2024.

u 10:00h

Maja Stanković
0
XX.HBOТC Botanika

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Zorica Mitić
1