I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (M601) Тeorija verovatnoća, predavanja učionica 210
11:15 - 13:00 (M651) Finansijska matematika, vežbe učionica 201
17:30 - 19:00 (M601) Тeorija verovatnoća, vežbe 1učionica 210

UTORAK

10:15 - 13:00 (M652) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, predavanja učionica 210
11:15 - 14:00 (M651) Finansijska matematika, predavanja računarska učionica PZ-302
16:15 - 18:00 (M602) Multivarijaciona analiza, vežbe računarska učionica 5

SREDA

08:15 - 10:00 (M603) Statistički softver, vežbe računarska učionica 118
10:15 - 13:00 (M603) Statistički softver, predavanja računarska učionica 118

ČETVRTAK

13:30 - 15:00 (M652) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, vežbe učionica 201

PETAK

11:15 - 14:00 (M602) Multivarijaciona analiza, predavanja učionica 201