I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

12:15 - 15:00 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja učionica 301
16:15 - 19:00 (MA.M1003) Linearna algebra, predavanja učionica 210

UTORAK

14:00 - 15:30 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe učionica 24
15:45 - 17:30 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, predavanja učionica 210

SREDA

08:00 - 10:45 (MA.M1002) Matematička analiza 1, predavanja učionica 24
13:15 - 14:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe učionica 201
14:00 - 16:00 (MA.M1003) Linearna algebra, vežbe učionica 210

ČETVRTAK

15:15 - 17:00 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, vežbe učionica 24
17:15 - 20:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, vežbe učionica 24