I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

13:15 - 15:30 (MA.M1008) Programiranje 1, predavanja 1amfiteatar 10

UTORAK

08:00 - 10:30 (MA.M1006) Analitička geometrija, predavanja sala 100

SREDA

08:00 - 09:45 (MA.M1005) Matematička analiza 2, predavanja 1učionica 120
14:15 - 17:00 (MA.M1005) Matematička analiza 2, vežbe 1učionica 24

ČETVRTAK

11:15 - 14:00 (MA.M1007) Elementarna matematika 1, vežbe 1učionica 201
14:15 - 16:00 (MA.M1007) Elementarna matematika 1, predavanja 1učionica 24
17:30 - 20:00 (MA.M1008) Programiranje 1, vežbe 1amfiteatar 10

PETAK

10:00 - 11:30 (MA.M1005) Matematička analiza 2, predavanja 1učionica 24
13:15 - 15:00 (MA.M1006) Analitička geometrija, vežbe učionica 201