I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Letnji semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

13:15 - 16:00 (IO-22) Diskretne strukture 2, vežbe 1učionica 121
17:15 - 20:00 (IO-22) Diskretne strukture 2, vežbe 2učionica 24

UTORAK

14:30 - 16:15 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, vežbe 2računarska učionica 118
16:15 - 17:15 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, laboratorijske vežbe 2računarska učionica 118

SREDA

08:15 - 11:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, predavanja računarska učionica 5
11:15 - 13:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, vežbe 2računarska učionica 118
13:15 - 14:00 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, laboratorijske vežbe 2računarska učionica 118
15:15 - 17:45 (IO-22) Diskretne strukture 2, predavanja učionica 121
17:45 - 19:15 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, vežbe 1računarska učionica PZ-302
19:15 - 20:15 (IO-23) Uvod u Veb programiranje, laboratorijske vežbe 1računarska učionica PZ-302

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, vežbe 1računarska učionica 118
10:15 - 11:00 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, laboratorijske vežbe 1računarska učionica 118
11:15 - 14:00 (IO-21) Objektno-orijentisano programiranje 1, predavanja amfiteatar 10
14:00 - 16:30 (IO-24) Matematička analiza 2, vežbe 1učionica 201

PETAK

10:30 - 13:00 (IO-24) Matematička analiza 2, predavanja učionica 24
13:00 - 15:15 (IO-24) Matematička analiza 2, vežbe 2učionica 210