I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:30 - 13:00 (20.IO21) Objektno-orijentisano programiranje 1, predavanja amfiteatar 10

UTORAK

10:15 - 13:00 (20.IO24) Matematika 2, predavanja amfiteatar 10
13:30 - 16:15 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe 1učionica 210
16:30 - 19:15 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe 2učionica 210

SREDA

09:15 - 12:00 (20.IO23) Uvod u Veb programiranje, predavanja amfiteatar 10
17:00 - 19:30 (20.IO22) Diskretne strukture 2, predavanja učionica 24

ČETVRTAK

11:00 - 12:45 (20.IO23) Uvod u Veb programiranje, vežbe računarska učionica 5
13:00 - 13:45 (20.IO23) Uvod u Veb programiranje, laboratorijske vežbe računarska učionica 5
14:15 - 16:00 (20.IO21) Objektno-orijentisano programiranje 1, vežbe amfiteatar 10
16:15 - 17:00 (20.IO21) Objektno-orijentisano programiranje 1, laboratorijske vežbe amfiteatar 10

PETAK

10:15 - 13:00 (20.IO24) Matematika 2, vežbe laboratorija 20