I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:30 - 11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe 2amfiteatar 10
11:15 - 14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe 2amfiteatar 10

UTORAK

08:15 - 11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, predavanja amfiteatar 10
11:15 - 14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe 1amfiteatar 10

SREDA

09:15 - 12:00 (20.IO14) Matematika 1, predavanja amfiteatar 10
12:10 - 13:55 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe 1računarska učionica 134
14:05 - 14:50 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe 1računarska učionica 134
14:55 - 16:40 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe 2računarska učionica 134
16:50 - 17:35 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe 2računarska učionica 134
17:40 - 19:25 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe 3računarska učionica 134
19:30 - 20:15 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe 3računarska učionica 134

ČETVRTAK

08:00 - 10:30 (20.IO11) Uvod u programiranje, predavanja učionica 24
10:45 - 13:30 (20.IO12) Diskretne strukture 1, predavanja učionica 24

PETAK

08:00 - 10:45 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe 1učionica 24
11:00 - 13:45 (20.IO14) Matematika 1, vežbe 1učionica 24
14:15 - 17:00 (20.IO14) Matematika 1, vežbe 2učionica 24