II GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021, modul Upravljanje informacijama

Zimski semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija

Raspored časova nije definisan!