JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I211 Тeorija programskih jezika

13.02.2023.

u 14:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
I214 Тeorija odlučivanja

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
I216 Metodika programiranja

07.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
I223 Кriptografski algoritmi

09.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I224 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I226 Кonstrukcija prevodioca

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I233 Кombinatorika i teorija grafova

13.02.2023.

u 13:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Marko Milošević
0
I241 Тeorija informacija i kodiranje

11.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
I243 Operaciona istraživanja

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0