APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-SIR1 Studijski istraživački rad 1

25.04.2020.

u 09:00h

0
I-SP Stručna praksa

28.04.2020.

u 09:00h

0
I211 Тeorija programskih jezika

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
I212 Razvoj softvera

03.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I213 Inteligentni sistemi

01.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
I231 Veb programiranje

09.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
I233 Кombinatorika i teorija grafova

01.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0