OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

25.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
I-RS-SIR1 Studijski istraživački rad 1

10.10.2020.

u 09:00h

0
I-RS-SP Stručna/školska praksa

13.10.2020.

u 09:00h

0
I-SIR2 Studijski istraživački rad 2

13.10.2020.

u 14:00h

0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

26.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

21.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

19.09.2020.

u 09:00h

23.09.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

24.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

23.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

23.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

22.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

22.09.2020.

u 14:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

22.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

25.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

25.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

25.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

23.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

24.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

21.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

21.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

23.09.2020.

u 14:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

23.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

23.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

19.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

19.09.2020.

u 14:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

24.09.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

24.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

21.09.2020.

u 09:00h

30.09.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

22.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

21.09.2020.

u 09:00h

25.09.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

24.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

23.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

19.09.2020.

u 09:00h

24.09.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

21.09.2020.

u 09:00h

26.09.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0