OKTOBAR II/2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-13 Baze podataka

17.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

17.10.2019.

u 09:00h

0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

17.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

17.10.2019.

u 09:00h

0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

17.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

17.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1