JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Januarski 2022/2023Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

13.02.2023.

u 14:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

10.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

08.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

22.02.2023.

u 14:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

06.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
1
IM-RS-I11 Metodika programiranja

07.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

09.02.2023.

u 14:00h

14.02.2023.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

14.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

13.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

13.02.2023.

u 13:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

06.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

07.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

09.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

06.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
1
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanković
2
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

01.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0