APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-SP Stručna/školska praksa

03.06.2020.

u 07:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

09.06.2020.

u 09:00h

10.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
5
IM-RS-12 Dizajn softvera

03.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

01.06.2020.

u 09:00h

04.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

01.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
2
IM-RS-I11 Metodika programiranja

02.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 12:00h

Vesna Veličković
6
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

02.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 12:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-RS-I13 Matematička logika

02.06.2020.

u 09:00h

05.06.2020.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
1
IM-RS-I41 Statistički softver

03.06.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

04.06.2020.

u 09:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

01.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

01.06.2020.

u 09:00h

03.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

03.06.2020.

u 14:00h

08.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

01.06.2020.

u 09:00h

09.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
M602 Multivarijaciona analiza

04.06.2020.

u 09:00h

06.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2