APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

03.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

03.04.2023.

u 14:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 10:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

05.04.2023.

u 14:00h

08.04.2023.

u 10:00h

Aleksandar Тrokicić
2
IM-RS-I11 Metodika programiranja

04.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

04.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

04.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

05.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
M602 Multivarijaciona analiza

04.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0