JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

08.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

19.06.2023.

u 09:00h

26.06.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-RS-12 Dizajn softvera

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

21.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

23.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

26.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-31 Računarska inteligencija

05.06.2023.

u 14:00h

12.06.2023.

u 14:00h

Aleksandar Тrokicić
0
IM-RS-I11 Metodika programiranja

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-RS-I41 Statistički softver

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

07.06.2023.

u 14:00h

14.06.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

12.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

21.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 14:00h

0
IM-RS-I61 Psihologija dece i adolescenata

08.06.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

05.06.2023.

u 14:00h

12.06.2023.

u 14:00h

Aleksandar Тrokicić
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

12.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

12.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

22.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

24.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0