JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Razvoj softvera

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-RS-41 Razvoj mobilnih aplikacija

13.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
2
I-RS-SP Stručna/školska praksa

06.07.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
2
IM-RS-11 Тeorija programskih jezika

06.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Marko Petković
3
IM-RS-12 Dizajn softvera

08.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-13 Baze podataka

09.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

07.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
2
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

13.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
2
IM-RS-31 Računarska inteligencija

07.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
3
IM-RS-I11 Metodika programiranja

06.07.2020.

u 14:00h

08.07.2020.

u 14:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

06.07.2020.

u 14:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I13 Matematička logika

06.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
1
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja

06.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
2
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

07.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-RS-I23 Тestiranje i metrika softvera

04.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
2
IM-RS-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

10.07.2020.

u 09:00h

11.07.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-RS-I32 Кombinatorika i teorija grafova

10.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-RS-I33 Računarska grafika 1

10.07.2020.

u 09:00h

11.07.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IM-RS-I41 Statistički softver

13.07.2020.

u 09:00h

11.07.2020.

u 07:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-RS-I42 Кonstrukcija prevodioca i interpretatora

09.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I43 Računarska grafika 2

08.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 12:00h

Svetozar Rančić
0
IM-RS-I44 Digitalno procesiranje signala

08.07.2020.

u 09:00h

10.07.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I51 Funkcionalno programiranje

11.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
2
IM-RS-I52 Кompleksne mreže

11.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IM-RS-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

07.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-RS-I54 Duboke neuronske mreže

06.07.2020.

u 09:00h

11.07.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-RS-I55 Тehnološki praktikum napredne obrade podataka

11.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
1
IM-RS-I56 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

13.07.2020.

u 09:00h

17.07.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

10.07.2020.

u 09:00h

15.07.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

06.07.2020.

u 14:00h

11.07.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

06.07.2020.

u 09:00h

13.07.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

11.07.2020.

u 09:00h

16.07.2020.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

10.07.2020.

u 09:00h

14.07.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

04.07.2020.

u 09:00h

08.07.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M602 Multivarijaciona analiza

04.07.2020.

u 09:00h

09.07.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
5