JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

19.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
3
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

24.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

17.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-13 Baze podataka

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

25.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

26.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 14:00h

Ivan Stanković
2
IM-UI-I11 Metodika programiranja

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

20.06.2020.

u 14:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-UI-I13 Matematička logika

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

17.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

20.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I41 Statistički softver

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
IM-UI-I42 Fazi sistemi

20.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala

19.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

20.06.2020.

u 14:00h

24.06.2020.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1
IM-UI-I55 Paralelno i distribuirano mašinsko učenje

20.06.2020.

u 14:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0