SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-UI-SP Stručna/školska praksa

09.09.2019.

u 09:00h

0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Marko Milošević
3
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

26.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Marko Petković
1
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

27.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-13 Baze podataka

28.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

05.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
1
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Marko Petković
2
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

26.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
1
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I11 Metodika programiranja

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
IM-UI-I13 Matematička logika

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

07.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

07.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Marko Miladinović
1
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

07.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Marko Milošević
1
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
1
IM-UI-I41 Statistički softver

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-UI-I42 Fazi sistemi

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I43 Digitalno procesiranje signala

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

02.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Zorana Jančić
1
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

02.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

02.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dejan Mančev
0
IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže

02.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0