DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-UI-SP Stručna/školska praksa

27.12.2019.

u 09:00h

0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

24.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
1
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.12.2019.

u 14:00h

23.12.2019.

u 07:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

23.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

24.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Marko Miladinović
0
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

23.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

25.12.2019.

u 14:00h

27.12.2019.

u 14:00h

Zorana Jančić
0
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

28.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-UI-I53 Procesiranje jezika primenom mašinskog učenja

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže

23.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0