JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Junski 2 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-UI-SIR1 Studijski istraživački rad 1

28.06.2021.

u 09:00h

0
I-UI-SIR2 Studijski istraživački rad 2

12.07.2021.

u 09:00h

0
I-UI-SP Stručna/školska praksa

06.07.2021.

u 09:00h

0
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

02.07.2021.

u 14:00h

06.07.2021.

u 09:00h

Marko Milošević
2
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

23.06.2021.

u 10:00h

28.06.2021.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

24.06.2021.

u 09:00h

29.06.2021.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-13 Baze podataka

05.07.2021.

u 09:00h

09.07.2021.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

03.07.2021.

u 10:00h

08.07.2021.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

01.07.2021.

u 09:00h

06.07.2021.

u 09:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

23.06.2021.

u 09:00h

28.06.2021.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

02.07.2021.

u 10:00h

09.07.2021.

u 09:00h

Ivan Stanković
1
IM-UI-I11 Metodika programiranja

26.06.2021.

u 09:00h

02.07.2021.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

26.06.2021.

u 09:00h

02.07.2021.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-UI-I13 Matematička logika

26.06.2021.

u 09:00h

02.07.2021.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

29.06.2021.

u 13:00h

05.07.2021.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

29.06.2021.

u 09:00h

05.07.2022.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

29.06.2021.

u 09:00h

05.07.2021.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

25.06.2021.

u 09:00h

30.06.2021.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

25.06.2021.

u 09:00h

30.06.2021.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

25.06.2021.

u 09:00h

30.06.2021.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I41 Statistički softver

25.06.2021.

u 10:00h

30.06.2021.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-UI-I42 Fazi sistemi

25.06.2021.

u 09:00h

30.06.2021.

u 09:00h

Velimir Ilić
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

05.07.2021.

u 09:00h

09.07.2021.

u 09:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

05.07.2021.

u 09:00h

09.07.2021.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0