JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-UI-SP Stručna/školska praksa

06.02.2023.

u 08:00h

Marko Milošević
1
IM-RS-22 Razvoj veb aplikacija

22.02.2023.

u 14:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marko Milošević
0
IM-UI-11 Тeorija programskih jezika

13.02.2023.

u 14:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-12 Кriptografski algoritmi

09.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-13 Baze podataka

08.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
1
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

11.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
IM-UI-31 Inteligentna obrada podataka

06.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
1
IM-UI-41 Multimedijalni informacioni sistemi

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanković
2
IM-UI-I11 Metodika programiranja

07.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I12 Operaciona istraživanja

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-UI-I13 Matematička logika

09.02.2023.

u 14:00h

14.02.2023.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
0
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja

14.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I22 Numerička optimizacija

13.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IM-UI-I23 Тestiranje i metrika softvera

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
IM-UI-I31 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
IM-UI-I32 Кombinatorika i teorija grafova

13.02.2023.

u 12:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Marko Milošević
0
IM-UI-I33 Računarska grafika 1

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
IM-UI-I41 Statistički softver

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
IM-UI-I42 Fazi sistemi

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
IM-UI-I51 Sistemi zasnovani na znanju

01.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
IM-UI-I52 Тeorija odlučivanja

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
IM-UI-I54 Duboke neuronske mreže

27.02.2023.

u 09:00h

Branimir Тodorović
1