OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

13.09.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-11 Uvod u programiranje

13.09.2023.

u 14:00h

15.09.2023.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
1
IO-12 Diskretne strukture 1

11.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
3
IO-13 Uvod u računarstvo

11.09.2023.

u 14:00h

14.09.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
1
IO-14 Matematička analiza 1

12.09.2023.

u 09:00h

18.09.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
6
IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1

08.09.2023.

u 09:00h

15.09.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
8
IO-22 Diskretne strukture 2

13.09.2023.

u 09:00h

18.09.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
13
IO-23 Uvod u Veb programiranje

11.09.2023.

u 09:00h

14.09.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
IO-24 Matematička analiza 2

06.09.2023.

u 09:00h

12.09.2023.

u 14:00h

Dejan Ilić
0
IO-31 Strukture podataka i algoritmi

07.09.2023.

u 09:00h

14.09.2023.

u 14:00h

Jelena Ignjatović
5
IO-32 Linearna algebra

07.09.2023.

u 09:00h

13.09.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
3
IO-33 Uvod u baze podataka

11.09.2023.

u 10:00h

14.09.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
3
IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2

11.09.2023.

u 14:00h

14.09.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
Ivan Stanković
9
IO-41 Dizajn i analiza algoritama

06.09.2023.

u 09:00h

11.09.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
5
IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3

14.09.2023.

u 09:00h

18.09.2023.

u 14:00h

Marko Milošević
7
IO-43 Uvod u operativne sisteme

15.09.2023.

u 09:00h

18.09.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
5
IO-51 Verovatnoća

08.09.2023.

u 09:00h

16.09.2023.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
16
IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo

11.09.2023.

u 14:00h

15.09.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
2
IO-61 Računarske mreže

11.09.2023.

u 12:00h

13.09.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
7
IO-62 Veb programiranje

11.09.2023.

u 09:00h

15.09.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
22
IO-I11 Elektronsko izdavaštvo

13.09.2023.

u 09:00h

16.09.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
2
IO-I12 Analitička geometrija

16.09.2023.

u 14:00h

18.09.2023.

u 14:00h

0
IO-I21 Тeorija brojeva i polinoma

07.09.2023.

u 14:00h

13.09.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
IO-I22 Numerički metodi 1

07.09.2023.

u 14:00h

13.09.2023.

u 09:00h

Marko Petković
0
IO-I31 Metodika nastave informatike

12.09.2023.

u 14:00h

19.09.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
IO-I32 Upravljanje projektima u IТ

12.09.2023.

u 14:00h

19.09.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
6
IO-I33 Simbolička izračunavanja

12.09.2023.

u 14:00h

19.09.2023.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
8
IO-I41 Numerički metodi 2

11.09.2023.

u 09:00h

16.09.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
IO-I42 Open source matematički softver

11.09.2023.

u 09:00h

16.09.2023.

u 09:00h

Milan Bašić
0
IO-I43 Matematička statistika

11.09.2023.

u 09:00h

13.09.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
5
IO-I61 Asemblersko programiranje

11.09.2023.

u 09:00h

18.09.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
O-01 Pedagogija

12.09.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
3
O-02 Psihologija

07.09.2023.

u 14:00h

07.09.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
7
O-04 Engleski jezik 1

12.09.2023.

u 10:00h

12.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
3
O-05 Engleski jezik 2

12.09.2023.

u 10:00h

12.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
3