JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGB1 Engleski jezik B1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
00.PED Pedagogija

31.01.2023.

u 09:00h

0
00.PSI Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

0
20.IO11 Uvod u programiranje

04.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
37
20.IO12 Diskretne strukture 1

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
36
20.IO13 Uvod u računarstvo

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
47
20.IO14 Matematika 1

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
37
20.IO21 Objektno-orijentisano programiranje 1

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanković
1
20.IO22 Diskretne strukture 2

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
20.IO23 Uvod u Veb programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Milan Тasić
1
20.IO24 Matematika 2

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
2
20.IO31 Strukture podataka i algoritmi

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
Ivan Stanković
Stefan Stanimirović
26
20.IO32 Matematika 3

08.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
25
20.IO33 Uvod u baze podataka

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
44
20.IO34 Objektno-orijentisano programiranje 2

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Marko Milošević
39
20.IO41 Dizajn i analiza algoritama

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Miroslav Ćirić
0
20.IO42 Veb programiranje

06.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanković
0
20.IO43 Uvod u operativne sisteme

03.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
20.IO51 Verovatnoća

03.02.2023.

u 10:00h

10.02.2023.

u 14:00h

0
20.IO61 Računarske mreže

31.01.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

0
20.IO62 Uvod u softversko inženjerstvo

04.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 14:00h

0
20.IOI01 Elektronsko izdavaštvo

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
0
20.IOI02 Analitička geometrija

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 13:00h

0
20.IOI05 Numerički metodi 1

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

0
20.IOI07 Upravljanje projektima u IТ

01.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

0
20.IOI08 Metodika nastave informatike

07.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

0
20.IOI09 Simbolička izračunavanja

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 14:00h

0
20.IOI10 Numerički metodi 2

04.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

0
20.IOI12 Matematička statistika

03.02.2023.

u 14:00h

17.02.2023.

u 09:00h

0