Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Predmet I II III IV ESPB bodovi
1. Teorija programskih jezika 3+3 8
2. Razvoj softvera 3+3 8
3. Inteligentni sistemi 2+2 7
4. Izborni predmet 1 3+2 7
5. Teorija algoritama, automata i jezika 3+3 8
6. Računarska grafika 3+3 8
7. Izborni predmet 2 2+2 7
8. Izborni predmet 3 2+2 7
9. Web programiranje 3+3 8
10. Izborni predmet 4 3+2 7
11. Studijski istraživački rad 1 0+0+9 7
12. Stručna praksa 8
13. Teorija informacija i kodiranje 2+2 7
14. Izborni predmet 5 3+3 8
15. Studijski istraživački rad 2 0+0+10 7
16. Diplomski rad 8
Nedeljni fond časova Σ=120