Студијски програм ДАС Рачунарске науке: Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1. 20.ID01 Методологија научноистраживачког рада 1 Обавезни 2     2
2. 20.IDI1 Изборни предмет 1 1 Изборни 4     10
3. Изборни предмет 2 1 Изборни 4     10
4. 20.IDSIR1 Студијски истраживачки рад 1 1 Обавезни   10   8
5. 20.IDI2 Изборни предмет 3 2 Изборни 4     10
6. Изборни предмет 4 2 Изборни 4     10
7. 20.IDSIR2 Студијски истраживачки рад 2 2 Обавезни   12   10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Друга година
8. 20.IDI3 Изборни предмет 5 3 Изборни 4     10
9. Изборни предмет 6 3 Изборни 4     10
10. 20.IDSIR3 Студијски истраживачки рад 3 3 Обавезни   12   10
11. 20.IDI4 Изборни предмет 7 4 Изборни 4     10
12. Изборни предмет 8 4 Изборни 4     10
13. 20.IDSIR4 Студијски истраживачки рад 4 4 Обавезни   12   10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40  
Трећа година
14. 20.IDNIR1 Докторска дисертација – научно-истраживачки рад 1 5 Обавезни   10   15
15. 20.IDNIR2 Докторска дисертација – научно-истраживачки рад 2 5 Обавезни   10   15
16. 20.IDIO Докторска дисертација – израда и одбрана 6 Обавезни/изборни   20 10 30
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 120 180
Напомена:
1.       Трајање студија је 3 године и 180 бодова
2.       Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама
3.       Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног
4.       броја часова активне наставе
5.       Трећа година је само студијски истраживачки или самоистраживачки рад
6.       Број бодова по години минимум 60

Листа предмета на ДАС Рачунарске науке

Р.Б. Шифра Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ УНО Т
1. 20.ID01 Методологија научно-истраживачког рада др Мирослав Ћирић 1 2 рачунарске науке О
Изборни предмети 1 и 2 (бирају се 2 од 8 предмета) 1 10
2. 20.IDI11 Формални језици, аутомати и израчунљивост др Јелена Игњатовић, др Зорана Јанчић 1 10 рачунарске науке И
3. 20.IDI12 Машинско учење др Бранимир Тодоровић 1 10 рачунарске науке И
4. 20.IDI13 Одабрана поглавља из статистике др Мирослав Ристић 1 10 математичке науке И
5. 20.IDI14 Симболичка и алгебарска израчунавања др Предраг Станимировић 1 10 рачунарске науке И
6. 20.IDI15 Мреже и уређене алгебарске структуре др Јелена Игњатовић 1 10 математичке науке И
7. 20.IDI16 Напредни курс из нумеричке оптимизације др Марко Миладиновић 1 10 рачунарске науке, математика И
8. 20.IDI17 Учење пробабилистичких графичких модела др Милан Башић 1 10 рачунарске науке И
9. 20.IDI18 Визуализација научних података др Весна Величковић 1 10 рачунарске науке И
Изборни предмети 3 и 4 (бирају се 2 од 8 предмета) 1 10
10. 20.IDI21 Фази скупови и системи др Јелена Игњатовић, др Ивана Мицић 2 10 рачунарске науке / математичке науке И
11. 20.IDI22 Oперационa истраживања др Предраг Станимировић 2 10 рачунарске науке / математичке науке И
12. 20.IDI23 Вештачке неуронске мреже др Бранимир Тодоровић 2 10 рачунарске науке И
13. 20.IDI24 Алгебарска комбинаторика др Драган Стевановић 2 10 математичке науке / рачунарске науке И
14. 20.IDI25 Теорија полугрупа и полупрстена др Мирослав Ћирић 2 10 математичке науке И
15. 20.IDI26 Научна израчунавања др Марко Петковић 2 10 рачунарске науке И
16. 20.IDI27 Објектно-оријентисана анализа и дизајн др Милан Тасић 2 10 рачунарске науке И
17. 20.IDI28 Напредне технике рачунарске графике др Весна Величковић 2 10 рачунарске науке И
Изборни предмети 5 и 6 (бирају се 2 од 8 предмета) 1 10
18. 20.IDI31 Алгебарска теорија аутомата и формалних језика др Ивана Мицић, др Зорана Јанчић 3 10 рачунарске науке И
19. 20.IDI32 Рекурентне неуронске мреже у нумеричкој линеарној алгебри др Предраг Станимировић 3 10 рачунарске науке И
20. 20.IDI33 Алгебарска теорија графова др Драган Стевановић 3 10 математичке науке / рачунарске науке И
21. 20.IDI34 Интелигентна обрада текста др Дејан Манчев 3 10 рачунарске науке И
22. 20.IDI35 Квантитативни аутомати др Зорана Јанчић, др Ивана Мицић 3 10 рачунарске науке И
23. 20.IDI36 Примена спектара графова у рачунарству др Драган Стевановић 3 10 рачунарске науке И
24. 20.IDI37 Дизајн и анализа алгоритама др Марко Милошевић 3 10 рачунарске науке И
25. 20.IDI38 Квантно процесирање информација др Јасмина Јекнић 3 10 рачунарске науке / физичке науке И
Изборни предмети 7 и 8 (бирају се 2 од 8 предмета) 1 10
26. 20.IDI41 Природна израчунавања др Александар Стаменковић 4 10 рачунарске науке И
27. 20.IDI42 Обрада слика и анимација др Милан Тасић 4 10 рачунарске науке И
28. 20.IDI43 Интелигентна обрада података и препознавање узорака др Дејан Манчев 4 10 рачунарске науке И
29. 20.IDI44 Одабрана поглавља молекуларне биологије др Татјана Митровић 4 10 биолошке науке И
30. 20.IDI45 Квантнo рачунарство др Милан Башић 4 10 рачунарске науке И
31. 20.IDI46 Имплементација и примена аутомата др Александар Стаменковић 4 10 рачунарске науке И
32. 20.IDI47 Дизајн и анализа алгоритама 2 др Иван Станимировић 4 10 рачунарске науке И
33. 20.IDI48 Анализа социјалних мрежа др Иван Станковић 4 10 Рачунарске науке И
Укупно ЕСПБ 82
УНО - Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни..... )