ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА

 1. Др Александар Настић, редовни професор
  (05.12.2022.-05.07.2025)
  (председник комисије)
Департман за физику
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф. (27.01.2021.27.01.2024.)

 2. др Биљана Самарџић, ред. проф.                        (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 3. др Владан Павловић, доцент         

  (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 4. Катарина Бито, студент                                      (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Вељко Петровић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић , ванр. проф. (27.01.2021.27.01.2024.)
Департман за хемију
 1. Др Александар Бојић, ред. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Eмилија Пецев Маринковић, ред. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Драган Ђорђевић, ред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Дијана Јовановић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 5. Данијела Николић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Александар Бојић, ред. проф.     (23.10.2019-23.11.2025.)
Департман за математику
 1. Др Миодраг Ђорђевић, ван. проф.
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Душан Ђорђевић, доцент
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 3. Др Маја Обрадовић, доцент
  (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Јасмина Димић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 5. Емилија Миленковић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Миодраг Ђорђевић, ван. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)

Департман за рачунарске науке
 1. др Александар Стаменковић, ред. проф.           (27.01.2021.-27.01.2024.)

 2. др Милан Башић, ред.проф. (27.01.2021.-27.01.2024.)

 3. др Стефан Станимировић, доцент (27.01.2021.-27.01.2024.)

 4. Страхиња Миладиновић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Вељко Јакшић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Александар Стаменковић, ред.  проф.          (27.01.2021.-27.01.2024.)
Департман за географију
 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 2. др Наташа Мартић Бурсаћ, ванр. проф. (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 3. др Милена Гоцић, доцент (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 4. Јована Вулетић, студент

  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 5. Стефан Милићевић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Мрђан Ђокић, доцент (27.01.2021.-27.01.2024.)
Департман за биологију и екологију
 1. Др Саша Станковић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 2. Др Маријана Илић Милошевић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025)
 3. Др Зорица Митић, ванред. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 4. Дина Стојановић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 5. Александра Петровић, студeнт (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. Др Саша Станковић, ванр. проф. (23.11.2022-23.11.2025.)
 1. Милена Јовановић, шеф Службе за наст. и студ. питања (08.05.2020.-05.05.2023.)
 1. Никола Михајловић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 2. Ана Миленковић, студент (10.02.2022. – 10.02.2023.)