ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ФАКУЛТЕТА

 1. Др Татјана Анђелковић, ред. проф. (председник)
Департман
за физику
 1. Др Драган Гајић, ред. проф.
  (
  24.01.2018.24.01.2021.)

 2. Др Биљана Самарџић, ван. проф.                        (24.01.2018.24.01.2021.)

 3. Др Владан Павловић, ван. проф.            

  (24.01.2018.24.01.2021.)

 4. Ивана Соколовић, студент                                      (17.10.2019 – 17.10.2022.)

 5. Јована Урошевић, студент
  (17.10.2019 – 17.10.20
  22.)
 1. Др Драган Гајић, ред. проф.
  (24.01.2018.24.01.2021.)
Департман
за хемију
 1. Др Александра Павловић ред. проф.            (23.10.2019-23.10.2022.)

 2. Др Иван Палић, ван. проф.                                   (23.10.2019-23.10.2022.)

 3. Др Драган Ђорђевић ред. проф  (23.10.2019-23.10.2022.)

 4. Никола Михајловић, студент
  (
  23.10.2019-23.10.2022.)
  )
 5. Дијана Јовановић студент
  (
  23.10.2019-23.10.2022.)
 1. Др Александар Бојић, ред. проф.     (23.10.2019-23.10.2022.)
Департман
за математику
 1. Др Милан Златановић, ван. проф. (23.10.2019-23.10.2022.)

 2. Др Миодраг Ђорђевић , доцент (23.10.2019-23.10.2022.)

 3. Др Драган Ђорђевић ред. проф. (23.10.2019-23.10.2022.)

 4. Милан Ђокић, студент (23.10.2019-23.10.2022.)

 5. Јована Илић, студент
  (17.10.2019 – 17.10.20
  22.)
 1. Др Милан Златановић, ван. проф.
  (23
  .10.2019.-23.10.2022.)

Департман
за рачунарске науке
 1. Др Александар Стаменковић, ред. проф.           (27.12.2017.-27.12.2020.)

 2. Др Зорана Јанчић,
  (27.12.2017.-27.12.2020.)

 3. Стефан Станимировић, асистент
  (2
  7.12.2017.-27.12.2020.)

 4. Петар Петковић, студент
  (17.10.2019-17.10.2022
  .)

 5. Вељко Јакшић, студент (17.10.2019-17.10.2022.)
 1. Др Александар Стаменковић, ред.  проф.          (27.12.2017.-27.12.2020.)
Департман
за географију
 1. Др Ранко Драговић, ред. проф.                                     (20.12.2017. – 20.12.2020.)

 2. Др Јелена Живковић, доцент
  (20.12.2017.-20.12.2020.)

 3. Милан Миловановић, асистент
  (20.12.2017.-20.12.2020.)

 4. Јована Вулетић, студент
  (17.10.2019-17.10.2022
  .)

 5. Стефан Милићевић,студент                                                      (17.10.2019-17.10.2022.)
 1. Др Ранко Драговић, ред. проф.
  (20.12.2017.-20.12.2020.)
Департман
за биологију и екологију
 1. Др Владимир Жикић, ред.проф.
  (
  23.10.2019-23.10.2022.
  )

 2. Др Светлана Тошић, доцент
  (
  23.10.2019-23.10.2022.
  )

 3. Др Драгана Стојичић, ред.проф.
  (
  23.10.2019-23.10.2022.
  )

 4. Сандра Стошић, студент
  (
  17.10.2019-23.10.2022.
  )

 5. Небојша Милосављевић, студeнт
  (
  17.10.2019-23.10.2022.
  )

 1. Др Владимир Жикић, ван. проф.
  (23.10.2019.-23.10.2022.)
 
 1. Милена Јовановић, шеф службе за наст. и студ. питања                                       (16.11.2016.-16.11.2019.)
 1. Емилија Миленковић, студент
  (17.10.2019-17.10.2022.)

 2. Катарина Бито, студент               (17.10.2019-17.10.2022.)