ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ФАКУЛТЕТА

 1. Др Татјана Анђелковић, ред. проф. (председник)
Департман
за физику
 1. Др Драган Гајић, ред. проф.
  (
  24.01.2018.24.01.2021.)

 2. Др Биљана Самарџић, ван. проф.                        (24.01.2018.24.01.2021.)

 3. Др Владан Павловић, ван. проф.                       (24.01.2018.24.01.2021.)

 4. Ивана Соколовић, студент                                      (17.10.2018 – 17.10.2019.)

 5. Јована Урошевић, студент
  (17.10.2018 – 17.10.20
  19.)
 1. Др Драган Гајић, ред. проф.
  (24.01.2018.24.01.2021.)
Департман
за хемију
 1. Др Александар Бојић, ред. проф.                            (17.10.2018-17.10.2021.)

 2. Др Александра Павловић, ван. проф.            (17.10.2018-17.10.2021.)

 3. Др Иван Палић, ван. проф.                                   (17.10.2018-17.10.2021.)

 4. Др Ненад Крстић, доцент
  (17.10.2018-17.10.2021.)

 5. Андријана Марјановић, студент                                (17.10.2018-17.10.2019.)

 6. Никола Михајловић, студент
  (17.10.2018-17.10.20
  19.)
 1. Др Александар Бојић, ред. проф.     (17.10.2018-17.10.2021.)
Департман
за математику
 1. Др Александар Настић, ван. проф.
  (2
  7.12.2017.-27.12.2020.)

 2. Др Милан Златановић, ван. проф.
  (2
  7.12.2017.-27.12.2020.)

 3. Александра Капешић, асистент
  (2
  7.12.2017.-27.12.2020.)

 4. Лазар Јончић, студент
  (17.10.2018-17.10.20
  19.)

 5. Јована Илић, студент
  (17.10.2018-17.10.2019.)
 1. Др Александар Настић, доцент                        (26.10.2014.-26.10.2017.)
Департман
за рачунарске науке
 1. Др Александар Стаменковић, ред. проф.                             (27.12.2017.-27.12.2020.)

 2. Др Зорана Јанчић,
  (27.12.2017.-27.12.2020.)

 3. Стефан Станимировић, асистент
  (2
  7.12.2017.-27.12.2020.)

 4. Петар Петковић, студент
  (17.10.2018-17.10.20
  19.)

 5. Лазар Стаменковић,
  студент (17.10.2018-17.10.20
  19.)
 1. Др Александар Стаменковић, ред.  проф.                                                     (27.12.2017.-27.12.2020.)
Департман
за географију
 1. Др Ранко Драговић, ред. проф.                                      (20.12.2017. – 20.12.2020.)

 2. Др Јелена Живковић, доцент
  (20.12.2017.-20.12.2020.)

 3. Милан Миловановић, асистент
  (20.12.2017.-20.12.2020.)

 4. Јована Вулетић, студент
  (17.10.2018-17.10.20
  19.)

 5. Маја Манојловић,студент                                                      (17.10.2018-17.10.2019.)
 1. Др Ранко Драговић, ред. проф.
  (20.12.2017.-20.12.2020.)
Департман
за биологију и екологију
 1. Др Владимир Жикић, ванред.проф.                                        (16.11.2016.-16.11.2019.)

 2. Др Ђурађ Милошевић, доцент
  (
  16.11.2016.-16.11.2019.)

 3. Др Владимир Цветковић, асистент                      (16.11.2016.-16.11.2019.)

 4. Макарије Јакшић, студент
  (17.10.2018-17.10.20
  19.)
 1. Др Владимир Жикић, ванред. проф.
  (16.11.2016.-16.11.2019.)
 
 1. Милена Јовановић, шеф службе за наст. и студ. питања                                       (16.11.2016.-16.11.2019.)
 1. Емилија Миленковић, студент
  (17.10.2018-17.10.2019.)

 2. Сања Радовановић, студент               (17.10.2018-17.10.2019.)