ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ДЕПАРТМАНА

ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ФАКУЛТЕТА

 1. др Снежана Тошић, ред. проф. (председник) (08.05.2020. – 08.05.2023.)
Департман
за физику
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић, ванр. проф.
  (
  27.01.2021.27.01.2024.)

 2. др Биљана Самарџић, ред. проф.                        (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 3. др Владан Павловић, доцент         

  (31.03.2021. – 31.03.2024.)

 4. Катарина Бито, студент                                      (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Вељко Петровић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Јасмина Јекнић-Дугић , ванр. проф.
  (27.01.2021.27.01.2024.)
Департман
за хемију
 1. др Александар Бојић ред. проф.            (23.10.2019.-23.10.2022.)

 2. др Александра Павловић ред. проф.            (23.10.2019-23.10.2022.)

 3. др Драган Ђорђевић, ред. проф.(23.10.2019.-23.10.2022.)

 4. др Иван Палић, ванр. проф.                                   (23.10.2019-23.10.2022.)
 5. Дијана Јовановић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )
 6. Данијела Николић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )
 1. др Александар Бојић, ред. проф.     (23.10.2019-23.10.2022.)
Департман
за математику
 1. др Милан Златановић, ред. проф. (23.10.2019.-23.10.2022.)

 2. др Миодраг Ђорђевић , доцент (23.10.2019.-23.10.2022.)

 3. др Драган Ђорђевић ред. проф. (23.10.2019.-23.10.2022.)

 4. Јасмина Димић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Емилија Миленковић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)
 1. др Милан Златановић, ред. проф.
  (23
  .10.2019.-23.10.2022.)

Департман
за рачунарске науке
 1. др Александар Стаменковић, ред. проф.           (27.01.2021.-27.01.2024.)

 2. др Милан Башић, ред.проф.
  (27.01.2021.-27.01.2024.)

 3. др Стефан Станимировић, доцент
  (27.01.2021.-27.01.2024.
  )

 4. Страхиња Миладиновић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Вељко Јакшић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )
 1. др Александар Стаменковић, ред.  проф.          (27.01.2021.-27.01.2024.)
Департман
за географију
 1. др Мрђан Ђокић, доцент
  (
  27.01.2021. – 27.01.2024.)

 2. др Наташа Мартић Бурсаћ, ванр. проф.
  (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 3. др Милена Гоцић, доцент
  (27.01.2021. – 27.01.2024.)

 4. Јована Вулетић, студент

  (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 5. Стефан Милићевић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )
 1. др Мрђан Ђокић, доцент
  (27.01.2021.-27.01.2024.)
Департман
за биологију и екологију
 1. др Владимир Жикић, ред.проф.
  (
  23.10.2019. – 23.10.2022.
  )

 2. др Светлана Тошић, ванр.проф.
  (
  23.10.2019. – 23.10.2022.
  )

 3. др Драгана Стојичић, ред.проф.
  (
  23.10.2019. – 23.10.2022.
  )

 4. Дина Стојановић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )

 5. Александра Петровић, студeнт
  (10.02.2022. – 10.02.2023.)

 1. др Владимир Жикић, ред. проф.
  (23.10.2019.-23.10.2022.)
 
 1. Милена Јовановић,
  шеф Службе за наст. и студ.
  питања
  (08.05.2020.-05.05.2023.)
 1. Никола Михајловић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )

 2. Ана Миленковић, студент
  (10.02.2022. – 10.02.2023.
  )