29.01.2020. - KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM


29.01.2020. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

Tekst konkursa

Izveštaj Jelena Aleksić

Izveštaj dr Jasmina Jeknić Dugić

Kategorizacija dr Jasmina Jeknić Dugić