2.12.2020. - KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM


2.12.2020. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

Tekst konkursa

Izveštaj dr Ljiljana Kostić

Kategorizacija dr Ljiljana Kostić

Izveštaj dr Sofija Rančić

Kategorizacija dr Sofija Rančić

izveštaj dr Jovana Milenković

kategorizacija dr Jovana Milenković