29.06.2022. - KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


29.06.2022. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Tekst konkursa