20.07.2022. - KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM


20.07.2022. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

Tekst konkursa

Izveštaj Nikola Andrejić

Izveštaj dr Milica Nikolić

Kategorizacija dr Milica Nikolić