26.10.2022. - ISPRAVKA TEKSTA KONKURSA OBJAVLJENOG U LISTU POSLOVI BROJ: 1009 OD 12.10.2022. GODINE


26.10.2022. - Ispravka teksta konkursa objavljenog u listu Poslovi broj: 1009 od 12.10.2022. godine

Ispravka teksta konkursa

Izveštaj komisije za izbor saradnika u nastavi