07.12.2022. - KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


07.12.2022. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Tekst konkursa