Doktorske akademske studije

Departman za matematiku

21.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Uvod u matematičku statistiku

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Uvod u matematičku statistiku 12.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.02.2024. od 09:30 do 12:00, učionica...

Vidi detaljnije
21.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Vremenski nizovi

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Vremenski nizovi 12.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.02.2024. od 09:30 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
21.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analiza vremenskih nizova

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Analiza vremenskih nizova 12.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.02.2024. od 09:30 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
21.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Matematička statistika

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Matematička statistika 12.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 14.02.2024. od 09:30 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
21.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Regresiona analiza

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Regresiona analiza 09.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 09.02.2024. od 09:30 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
18.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Nestandardni problemi elementarne geometrije

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Nestandardni problemi elementarne geometrije 02.02.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 24.01.2024. od 11:00 do...

Vidi detaljnije
18.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Nestandardni problemi elementarne geometrije

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Nestandardni problemi elementarne geometrije 26.01.2024. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 24.01.2024. od 11:00 do...

Vidi detaljnije
09.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analitička hemija 2

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Analitička hemija 2 26.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 10.02.2024. od 10:00 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
09.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analitička hemija 2

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Analitička hemija 2 26.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 10.02.2024. od 10:00 do 13:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
09.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analitička hemija 2

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Analitička hemija 2 25.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 10.02.2024. od 12:00 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
09.01.2024Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analitička hemija 2

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Analitička hemija 2 25.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 09.02.2024. od 12:00 do 12:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
25.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Opšta hemija

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Opšta hemija 06.02.2024. od 11:00 do 13:00, učionica 015 promenjen na 09.02.2024. od 11:00 do 13:00, učionica 21.

Vidi detaljnije
25.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Opšta hemija

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Opšta hemija 06.02.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 03.02.2024. od 12:00 do 14:00, učionica 015.

Vidi detaljnije
22.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Тeorija hemijske veze

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Тeorija hemijske veze 30.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 13.02.2024. od 12:00 do 14:00, učionica 21.

Vidi detaljnije
22.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Тeorija hemijske veze

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Тeorija hemijske veze 29.01.2024. od 10:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 12.02.2024. od 16:00 do 18:00, učionica 10.

Vidi detaljnije
20.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Osnove biofizike

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Osnove biofizike 25.12.2023. od 14:00 do 17:00, kabinet 308 promenjen na 27.12.2023. od 13:00 do 15:00, kabinet 015.

Vidi detaljnije
18.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Rang liste za studentske kredite i stipendije

Rang liste za studentske kredite i stipendije sa svim uputstvima se nalaze (zakačene su) preko puta Službe za nastavu i studentska pitanja.

Vidi detaljnije
12.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Analiza vremenskih nizova

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Analiza vremenskih nizova 27.12.2023. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 27.12.2023. od 09:30 do 12:15, učionica 118.

Vidi detaljnije
12.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Vremenski nizovi

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Vremenski nizovi 27.12.2023. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 27.12.2023. od 09:30 do 12:15, učionica 118.

Vidi detaljnije
12.12.2023Aktuelno / Obaveštenja za studente

Promena termina ispita Regresiona analiza

Poštovani studenti,Obaveštavamo vas da je termin usmenog dela ispita Regresiona analiza 27.12.2023. od 09:00 do 12:00, učionica 015 promenjen na 27.12.2023. od 09:30 do 12:15, učionica 118.

Vidi detaljnije