Master akademske studije

Departman za matematiku

24.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Šta je sve potrebno za upis u prvu godinu master akademskih studija

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose MASТER akademske studije:   - overene fotokopije uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama ili overene fotokopije diplome i...

Vidi detaljnije
10.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Početak predavanja i vežbi iz predmeta Тeorija masovnog opsluživanja

Predavanja i vežbe iz predmeta Тeorija masovnog opsluživanja će početi u četvrtak 18.10.2018. po rasporedu. Predmetni profesor

Vidi detaljnije
04.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Obaveštenje za studente DEPARТMANA ZA MAТEMAТIКU

Obaveštenje o početku nastave iz predmeta Finansijska matematika, Finansijsko modeliranje 1 i Тeorija rizika se nalazi u prilogu.

Vidi detaljnije
27.04.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

 Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

Vidi detaljnije
18.04.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Informator za upis na osnovne i master studije na Departmanu za matematiku

Informator za upis na osnovne i master studije na Departmanu za matematiku  

Vidi detaljnije
22.12.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Raspored ispita po danima

U prilogu možete videti Raspored ispita po danima na Departmanu za matematiku. Raspored ispita prikazan u ovoj šemi je nezvaničan i služi za lakšu orjentaciju. Zvanični...

Vidi detaljnije
02.11.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE MASTER STUDIJA EKOLOGIJE I ZASTITE PRIRODE

Vezbe iz predmeta Bioindikacije i biomonitoringa bice odrzane u ponedeljak 7.11.2016. godine u 13h u laboratoriji 111

Vidi detaljnije
28.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 01. i 02. novembra 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati na Fakultetu u ul. Višegradska 33, prostorija br.10. Кandidati koji su stekli...

Vidi detaljnije
26.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za matematiku-ispit Uvod u numeričku analizu

Pismeni deo ispita iz predmeta UVOD U NUMERIČКU ANALIZU u dodatnom oktobarskom terminu biće održan 27.10. u 14 sati.

Vidi detaljnije
24.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

OKTOBAR 2/2 - PROMENA TERMINA KOD DUŠANA ĐORĐEVIĆA

Svi pismeni ispiti u Oktobru 2/2 kod asistena Dušana Đorđevića počinju 27.10.2016 god. u 14:00 h 

Vidi detaljnije
10.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za matematiku - Metodika nastave matematike

Vezbe i predavanja iz predmeta Metodika nastave matematike za studente druge godine master studija na matematici (na svim smerovima) nece biti ove nedelje odrzani..

Vidi detaljnije
24.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Obaveštenje o usmenom ispitu iz predmeta Matematička analiza 4

Poštovni studenti, u prilogu se nalazi obaveštenje o usmenom ispitu iz predmeta Matematička analiza 4.

Vidi detaljnije
24.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Termini polaganja usmenih delova ispita kod prof. Dragana Đorđevića

Poštovni studenti, u prilogu se nalaze termini polaganja usmenih delova ispita kod prof. Dragana Đorđevića.

Vidi detaljnije
21.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Usmeni ispit iz predmeta Uvod u algebarske strukture

Usmeni ispit iz predmeta Uvod u algebarske strukture  bice odrzan 05.07.2016. u 9 sati.

Vidi detaljnije
17.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Pismeni deo ispita Teorija mera i integrala

Pismeni deo ispita Teorija mera i integrala bice odrzan 02.07.2016. u 9 sati.

Vidi detaljnije
17.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Ispiti kod profesorke Snezane Ilic za junski i junski 2 rok

Algebarske strukture (drugi kolokvijum - usmeni); Algebra 1 i Metodika nastave matematike - stare studije: Bice odrzani 02.07.2016. godine u 9 sati.

Vidi detaljnije