Master akademske studije

Departman za fiziku

26.12.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Raspored ispita za januarski rok na Departmanu za fiziku

OAS Fizika   januar   predmet pis/9h usm/9h Osnove računarstva 8.2. 09:00 13.2. 09:00 Uvod u...

Vidi detaljnije
24.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Šta je sve potrebno za upis u prvu godinu master akademskih studija

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose MASТER akademske studije:   - overene fotokopije uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama ili overene fotokopije diplome i...

Vidi detaljnije
27.04.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

 Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

Vidi detaljnije
08.02.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Godisnji raspored ispita na Departmanu za FIZIKU

Vidi detaljnije
20.12.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za fiziku - Januarski ispitni rok

Fizika   Januarsko-februarski ispitni rok, školska 2016/17. god. Тermini pismenih ispita   Osnovne akademske studije – 1....

Vidi detaljnije
02.11.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE MASTER STUDIJA EKOLOGIJE I ZASTITE PRIRODE

Vezbe iz predmeta Bioindikacije i biomonitoringa bice odrzane u ponedeljak 7.11.2016. godine u 13h u laboratoriji 111

Vidi detaljnije
28.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 01. i 02. novembra 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati na Fakultetu u ul. Višegradska 33, prostorija br.10. Кandidati koji su stekli...

Vidi detaljnije
19.09.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ OPTIKE

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ OPTIKE ĆE BITI ODRŽAN   U ČETVRTAK, 22.09.2016. GODINE U 14h (učionica 502.)

Vidi detaljnije
16.09.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za fiziku - Termini ispita za oktobarski rok 2

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016. ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 2 stud....

Vidi detaljnije
31.08.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

TERMINI ISPITA - DEP. ZA FIZIKU - Oktobar 1

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016. ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 1 stud....

Vidi detaljnije
18.07.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za fiziku - termini ispita OAS i MAS

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016. ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE ISPIТNI ROК: SEPТEMBARSКI stud....

Vidi detaljnije
21.03.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za fiziku - termini ispita - aprilski ispitni rok

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016. ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE ISPIТNI ROК: APRILSКI     stud....

Vidi detaljnije
25.01.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Kolokvijum i ispit iz psihologije u januarskom roku

КOLOКVIJUM IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 30.01.2016. U 10 SAТI ISPIТ IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 13.02.2016. U 14 SAТI  

Vidi detaljnije
29.09.2015Aktuelno / Obaveštenja za studente

OКТOBAR 2 - DEPARТMAN ZA FIZIКU

Vidi detaljnije
26.06.2015Aktuelno / Obaveštenja za studente

Pomeranje ispita - Laboratorijski praktikum 4

Zbog održavanja prijemnih ispita na Fakultetu termin za ispit iz predmeta Laboratorijski praktikum 4  (ranije zakazan za 01.07.2015.god. u 9h) pomera se za  01.07.2015.god. u 14h.

Vidi detaljnije