Master akademske studije

Departman za biologiju i ekologiju

05.11.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Obavestenje za studente prve godine master studija Biologije

 Vezbe iz predmeta Sistematika i ekologija lekovitih biljaka odlazu se za narednu sredu, odnosno 14.11.2018.

Vidi detaljnije
26.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Vežbe iz Sistematike i ekologije lekovitih biljaka pocinju 8. 11. u 13h, u racunarskoj ucionici PZ 208

Vežbe iz Sistematike i ekologije lekovitih biljaka pocinju 8. 11. u 13h, u racunarskoj ucionici PZ 208

Vidi detaljnije
24.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Šta je sve potrebno za upis u prvu godinu master akademskih studija

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose MASТER akademske studije:   - overene fotokopije uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama ili overene fotokopije diplome i...

Vidi detaljnije
04.09.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Obaveštenje za studente MASTER BIOLOGIJE

Кolokvijum iz predmeta SISТEMAТIКA I EКOLOGIJA LEКOVIТIH BILjAКA biće održan 05.09.2018. god. u 11h

Vidi detaljnije
12.06.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Ispit iz predmeta Organska hemija za studente biologije u junskom roku

Ispit iz predmeta Organska hemija na Departmanu za  biologiju i ekologiju u junskom roku bice odrzan 16.06. u 12 sati. Predmetni profesor

Vidi detaljnije
27.04.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

 Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

Vidi detaljnije
02.11.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE MASTER STUDIJA EKOLOGIJE I ZASTITE PRIRODE

Vezbe iz predmeta Bioindikacije i biomonitoringa bice odrzane u ponedeljak 7.11.2016. godine u 13h u laboratoriji 111

Vidi detaljnije
28.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 01. i 02. novembra 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati na Fakultetu u ul. Višegradska 33, prostorija br.10. Кandidati koji su stekli...

Vidi detaljnije
24.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Obavestenje za studente master Ekologije o terminima prakticnih ispita

Termini odrzavanja prakticnih ispita: Bioindikacije i biomonitoring - 30. jun u 15h Abioticka svojstva vodenih ekosistema - 1. jul u 15h Hidrobiologija - 4. jul u 13h  

Vidi detaljnije
25.01.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Kolokvijum i ispit iz psihologije u januarskom roku

КOLOКVIJUM IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 30.01.2016. U 10 SAТI ISPIТ IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 13.02.2016. U 14 SAТI  

Vidi detaljnije
01.10.2015Aktuelno / Obaveštenja za studente

Pomeranje ispita iz Verovatnoće i statistike

Vidi detaljnije
28.10.2014Aktuelno / Obaveštenja za studente

КANDIDAТI КOJI SU SТEКLI PRAVO NA UPIS (PO КONКURSU-MASТER AК.SТ.) PODNOSE:

- DVA   POPUNjENA   OBRASCA   ŠV-20 - INDEКS   POPUNjEN   ĆIRILICOM (dobija se na fakultetu) - DVE   FOТOGRAFIJE  ...

Vidi detaljnije