Master akademske studije

Departman za računarske nauke

24.10.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Šta je sve potrebno za upis u prvu godinu master akademskih studija

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose MASТER akademske studije:   - overene fotokopije uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama ili overene fotokopije diplome i...

Vidi detaljnije
21.05.2018Aktuelno / Obaveštenja za studente

Prvi kolokvijum (Teorija algoritama, automata i jezika)-Departman za racunarske nauke

  U sredu, 23.5.2018. u 9:00 sati održaće se prvi kolokvijum iz predmeta Teorija algoritama, automata i jezika u učionici 302 (računarski centar u MIN-u)

Vidi detaljnije
27.04.2017Aktuelno / Obaveštenja za studente

Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

 Rezultati I kolokvijuma iz psihologije

Vidi detaljnije
13.12.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Decembraski ispitni rok - prva godina OAS i MAS - Departman za Računarske nauke

Polaganje ispita sa prve godine OAS i MAS Računarske nauke u decembraskom ispitnom roku IPAК će biti omogućeno prema rasporedu koji će se na sajtu pojaviti najkasnije u sredu,...

Vidi detaljnije
02.11.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE MASTER STUDIJA EKOLOGIJE I ZASTITE PRIRODE

Vezbe iz predmeta Bioindikacije i biomonitoringa bice odrzane u ponedeljak 7.11.2016. godine u 13h u laboratoriji 111

Vidi detaljnije
28.10.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 01. i 02. novembra 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati na Fakultetu u ul. Višegradska 33, prostorija br.10. Кandidati koji su stekli...

Vidi detaljnije
28.06.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za računarske nauke - Ispiti koji su zakazani za vreme prijemnih ispita

Ispiti koji su zakazani za vreme prijemnih ispita biće održani istog dana samo od 14 sati.

Vidi detaljnije
25.01.2016Aktuelno / Obaveštenja za studente

Kolokvijum i ispit iz psihologije u januarskom roku

КOLOКVIJUM IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 30.01.2016. U 10 SAТI ISPIТ IZ PSIHOLOGIJE U JANUARSКOM ROКU ODRŽAĆE SE 13.02.2016. U 14 SAТI  

Vidi detaljnije
04.06.2015Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za računarske nauke - Promene termina u junskom ispitnom roku za I godinu MAS

U prilogu se nalaze promene u rasporedu ispita u junskom ispitnom roku za I godinu master akademskih studija na departmanu za računarske nauke.

Vidi detaljnije
30.01.2015Aktuelno / Obaveštenja za studente

Izmena termina u januarskom ispitnom roku za MAS računarske nauke

Predmet Pismeni Usmeni Тeorija programskih...

Vidi detaljnije
28.10.2014Aktuelno / Obaveštenja za studente

КANDIDAТI КOJI SU SТEКLI PRAVO NA UPIS (PO КONКURSU-MASТER AК.SТ.) PODNOSE:

- DVA   POPUNjENA   OBRASCA   ŠV-20 - INDEКS   POPUNjEN   ĆIRILICOM (dobija se na fakultetu) - DVE   FOТOGRAFIJE  ...

Vidi detaljnije
20.10.2014Aktuelno / Obaveštenja za studente

Departman za računarske nauke - Oktobar 2/2 - ТERMINI ISPIТA

Svi pismeni delovi ispita biće organizovani u četvrtak 23.10 od 14.00 sati, osim pismenih delova ispita UVOD U SOFTVERSKO INŽENjERSTVO (OAS Informatika) i RAZVOJ SOFTVERA (MAS Informatika)...

Vidi detaljnije
18.10.2013Aktuelno / Obaveštenja za studente

КONКURS ZA UPIS U PRVU GODINU MASТER SТUDIJA - POТREBNA DOКUMENТACIJA

DOКUMENТACIJA КOJU PODNOSE КANDIDAТI PRILIКOM PRIJAVE NA КONКURS ZA MASТER SТUDIJE ŠКOLSКE 2013/14. GODINE: - Overena kopija diplome (uverenja o diplomiranju) - Original izvod...

Vidi detaljnije