(M2.M1112) Algebarska topologija

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Vladimir (Svetislav) Pavlović

Vežbe:

Marija (Stanoje) Cvetković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci