(M2.M1124) Тeorija igara

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dušan (Dragan) Đorđević

Vežbe:

Dušan (Dragan) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci