(M2.M1301) Metodika nastave matematike

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Profesor matematike
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Aleksandra (Branimir) Кapešić

Vežbe:

Aleksandra (Branimir) Кapešić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci