(M2.M1314) Obrazovni softver

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Profesor matematike
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+3+0+030+45+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljubiša (Dragi) Кočinac

Vežbe:

Ljubiša (Dragi) Кočinac

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci