(M2.M1313) Diskretna matematika

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Profesor matematike
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Marija (Stanoje) Cvetković

Vežbe:

Marija (Stanoje) Cvetković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci