(M409) Neeuklidske geometrije

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini

Predavanja:

Milan (Ljubisav) Zlatanović

Vežbe:

Vladislava Stanković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci