(M458) Uopšteni inverzi

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
      • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jovana (Siniša) Milenković

Vežbe:

Jovana (Siniša) Milenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci