(M460) Matematička logika

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
   • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Miroslav (Danilo) Ćirić

Vežbe:

Zorana (Zoran) Jančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci