(O-01) Pedagogija

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+045+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Jelena Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci