(M606) Vremenski nizovi

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini

Predavanja:

Biljana (Časlav) Popović

Vežbe:

Petra (Nenad) Laketa

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci