(M617) Studijski istraživački rad

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
10+0+0+0150+0+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2018/2019 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci