(M618) Master rad

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+00+0+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci